Varför timmerhus?

Timmerhus har många fördelar, inte bara att du gör en god gärning för din miljö runt omkring dig, utan du får även bo i ett friskt hus. 

Timrets andningsförmåga håller även luftfuktigheten på en optimal nivå ungefär mellan 30-55%. Även dess material, som gör boendet bra för allergiker. På grund av att en timring  är 100% ekologiskt.  
 
Det som är en bonus för timmerväggar är att det fungerar som en slags ackumulator för värme och kyla. Under vinterhalvåret så värmer solen upp väggarna från utsidan. Sedan vandrar värmen igenom timret och hjälper till att värma upp insidan. På sommaren är det tvärt om. Många upplever att inomhustemperaturen är väldigt behagligt i ett timmerhus. 

Ett renare boende med effekten med att timret har en förmåga att binda skadliga partiklar i inomhusluften så som damm och mögel. Så en god andningsförmåga får ditt timringshus när du väljer material som kan andas.
 

Ekovilla
Ekovilla som är en sprutbar värmeisolering som vi använder i våra timmerhus. Ekovillan har  goda miljöskonande egenskaper som en ekologisk isolering ska ha. Det är bland annat råmaterialet som är ett förnybart trävirke.

För att tillverka Ekovilla krävs dessutom väldigt lite energi. 
Det som gör det så bra med just ekovilla i timringshus är att det gör andningsförmågan i huset bättre. Det gör att huset kan andas enklare.

Lindrev 

Är ett rent naturmaterial. Det sätts mellan stockarna för tätning. Man tätar även med lindrev mellan fönster och dörrar. Drevet är en ren naturprodukt som består av 100 % linfiber.

Men vad gör lindrevet som är så bra?  Linfibrerna kan både ta upp och avge fukt. Helt enkelt andas. Vilket i sin tur gör att fukt kan tas om hand om och transporteras i konstruktionen. Detta är  en unik egenskap i jämförelse med syntetiska isoleringsmaterial.


Ett miljövänligt val
Något som vi kan vara stolta över att leverera till dig som kund när du bygger ditt hus hos oss. När stora delar av materialen är från vår egen skog.