Fördelarna är många, men varför just ett timmerhus?

Står du i valet av husmodell? Vad är fördelarna med ett riktigt timmerhus?

Miljövänligt: 
- Timmer är klimat- och kretsloppsvänligt, alltså nedbrytningsbart
- Ett naturligt boende och miljötänkande i hela byggprocessen
- Ett rent material gjort av naturen själv
- Inomhusklimatet är bättre
- Timmerhuset med sina massiva träväggar är en klimatsmart lösning på både lång och kort sikt
- Timmerväggen jämnar ut såväl temperatur som fuktighet inomhus. 

Mervärde: 
- Timmerhus är ett av de äldsta byggsätten och därför väldigt unikt 
- Värdet av ett timmerhus är högt på fastighetsmarknaden.
- Allt virke är 120 år och äldre. Med mycket kärnvirke i sig
- Timringshus är ett konstverk som är unikt på marknaden
- Ett timmerhus byggt på rätt sätt kommer att hålla i århundraden
- Timmerhusets stora fördelar är dels hållbarheten, såväl fysiskt som ur ett ekologiskt perspektiv

Unikt 
- Timringen kan få i dagsläget upp till 11,5 meter långa stockar, detta är väldigt långa 
längder och är svårt att få tag i om man inte handplockar träden.
- Du får själv vara med och välja ut dina träd till din timring.
- Du kan få grova gedigna dimensioner som är svår att få tag i annat virke  
- Du kan få specialritade takstockar, pelare, möbler som passar till ditt timmerhus
- Varje stock är individuellt hyvlade, så stockarna har olika diameter på topprot.

Vi bygger husmodeller som är isolerade med träfiberisolering, det minimerar riskerna med fuktproblem i ditt hus. Husen får då bättre färmåga att lagra värme och därmed jämnare inomhustemperatur.